Pascals Trekant

http://www.matematikk.org/artikkel.html?tid=64742
Om Pascals trekant og hvordan markering af ulige tal danner sierpinskis trekant (norsk).

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License