Version2 - Algoritme

http://www.version2.dk/leksikon/Algoritme
Fin introduktion til begrebet algoritme og dets tilhørsforhold til dels matematikken og informationsteknologien.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License