Marts 2023

FIB Fra programmet

Teknologiforståelse og digital myndiggørelse – fra grundskole til gymnasium
v. Mikala Hansbøl, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Artikel, som blev omtalt i oplægget.

I forsøget med teknologiforståelse integreret i og som selvstændigt fag fra 1.-9. klasse i grundskolen (2018-2021 se evt. https://xn--tekforsget-6cb.dk/ ), er ”teknologiforståelse” og ”digital myndiggørelse” centrale begreber. Oplægget rejser spørgsmålene: Hvad er det særlige i grundskolens faglighed? Hvilken viden har vi om arbejdet med teknologiforståelse i folkeskolen? Hvorfor er det vigtigt med borgere, der kan forstå og kritisk engagere sig i mange forskellige forståelser af teknologi og hvordan teknologier, mennesker, viden og samfund sameksisterer? Hvordan skaber vi samspil mellem grundskolen og gymnasiet, i arbejdet med elevernes teknologiforståelser og digitale myndiggørelse?

Workshop: SOP/SRP/EOP og SOLO taksonomi
v. Kathrine Bohus Madsen.
Slides fra workshoppen

Formålet med denne workshop er at præsentere et redskab til systematisk at arbejde med opgaveformu-leringer til SOP/SRP/EOP-opgaver med udgangspunkt i SOLO-taksonomien.

Orientering fra fagkonsulenten
v. Kathrine Bohus Madsen
Slides fra oplægget

Workshop: Informatik i nv med fokus på overgange
v. Elisabeth Husum, Egaa Gymnasium.

Eleverne har forskellige informatik-faglige udgangspunkter med fra folkeskolen. I denne workshop vil vi arbejde med hvordan vi kan tilrettelægge et NV-forløb med informatik, der tager højde for dette.

Workshop: Flokadfærd og objektorienteret programmering (OOP): Et praksisnært forløb i informatik B og programmering C/B
v. Henrik Sterner, Next Sukkertoppen Gymnasium
Artikel om forløbet

Ved brug af didaktiske principper introduceres et forløb om OOP med det mål at udvikle et vektorbibliotek til at simulere forskellige dyrearters flokadfærd. Der kommer en link til en artikelserie om forløbet.

Workshop: It-sikkerhed set fra virksomhedernes perspektiv
v. Linda Mostrup Pedersen, Happy42
Slides fra workshoppen

CyberSkills indsatsen har bl.a, fokus på at være brobygger mellem erhvervsliv og de unge som måske kunne se sig selv få en karriere indenfor it-sikkerhed, eller blot tilegne sig nødvendige kompetencer indenfor området som er nødvendig, hvis man skal arbejde med it af den ene eller anden art.

Til workshoppen har vi 3 case-beskrivelser med fra virksomheder som omhandler 3 forskellige temaer indenfor det tekniske, governance/risk/compliance og awareness/kulturdelen, og ser på hvordan de kan anvendes i en faglig kontekst.

Workshop: Fra problem til prototype – et double diamond-designforløb
v. Rune Schmidt, Skanderborg/Odder, Center for Uddannelse.
Materiale fra workshoppen

En workshop der gennemgår et sammenhængende forløb i interaktionsdesign, der er baseret på double diamond-modellen og som lægger særlig vægt på brugerorienterede designmetoder.

Workshop: Versionsstyring med git (og Github) i programmering C/B
v. Jonas Camillus Jeppesen, Odense Tekniske Gymnasium
Versionsstyring i programmeringsundervisningen

Versionsstyring kan bl.a. gøre programmeringsprocessen mere systematisk, lette dokumentation af udviklingsprocessen og facilitere peer review af kode. Der kommer en link til en artikelserie om forløbet.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License