Mere Php

Opgave 1:

Opgave 2:

 • Forklar hvad en funktion er?
 • Hvilken betydning har return kommandoen for en funktion?
 • [svær] Forklar hvordan koden der tjekker for om et tal er primtal virker. Koden er lidt svær at forstå, prøv evt. at printe værdien af variable i løkken ud.
 • [svær] Lav noget kode ved hjælp af løkker og funktioner, der tester alle tal mellem 1 og 1000 for om de er et primtal eller ej. Tæl hvor mange primtal programmet ser og hvor mange tal, der ikke er et primtal.

Litteratur: Guide til at oprette en Facebook App
Litteratur: Hent data fra ekstern kilde

Opgave 3:

 • Find dit skema på Lectio og identificer det indhold, du mener, der er interessant at vise i en Facebook applikation
 • Højre klik på siden og vælg "Vis kilde / View Source" for at se sidens html-tags. Prøv at find nogle af dine fag/timer i html koden og beskriv, hvad for noget html-kode, der bliver brugt ved hvert eneste fag i skemaet.
 • Er der nogle specielle html-tags, ID'er eller en class vores program kan bruges til at finde ens fag og timer?
 • Åben Lectio parseren på https://github.com/jakobadam/iftek/blob/master/lectio/lectio.php og gennemlæs linjerne 22 til 76 og forsøg at beskriv med dine egne ord, hvad programmet gør.
 • Hvis vi gerne vil gemme hvilke lærere, der underviser til et fag, hvor og hvordan vil du så udvide parseren?
 • Beskriv hvad linjerne 187 til 202 gør. Hvordan ser outputtet ud fra funktionen, hvis du giver den dags dato?

Litteratur og Opgaver: Installation og opsætning af Lectio Applikation

Litteratur:
http://phpartikler.dk/artikler/begynder5.php
http://phpartikler.dk/artikler/formular.php

Opgave 4:

 • Forklar hvad meningen med settings.php er. Hvilken logik indeholder filen? Hvilke arrays indeholder filen?
 • Hvordan hænger settings.php sammen med views/settings.html?
 • Hvordan kommer data fra brugerens browser ind i php? Kom med et eksempel fra settings.php.
 • Hvordan bringes parseren fra sidste uge i aktion?

Automatisk opdatering af facebook med lektier og aflysninger

Arkitektonisk overblik

Opgave 5:

 • Kig i filen update.php overvej hvad den kan bruges til.

Hint: $_GET['user_id'] giver værdien af parameteren user_id i URLer. Fx fra en URL som http://example.com?user_id=1

 • I din lectio app på skyen kan du få vist URLen til at hente update.php med de rette parametre dvs. brugernavn og adgangs token til facebook.
 • Hent URLen ved at indsætte den i addressefeltet på browseren.
 • Ændre app'en så enhver aflysning er en separat facebook nyhed. (Husk at køre deploy scriptet)

Hint: $activity['status'] har værdien aflyst når en time er aflyst.

Automatisk opdatering:

 • Gå til http://skyen.iftek.dk/a/jobs/. På siden kan du indsætte en URL og et tidspunkt den skal hentes på.
 • Indsæt URLen der skal hentes for at opdatere din facebook.
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License