Html Css Og Javascript

Hvad er forholdet mellem HTML, CSS og JAVASCRIPT?

HTML er et struktur-sprog, defineret af Tim Berners Lee omkring 1990. Læs mere her.

Eksempel på en enkel web-side

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> Min egen webside </title>
</head>
<body>
<p> Velkommen til verden! </p>
</body>
</html>

CSS - et layout-sprog til HTML

CSS står for cascading style sheets eller typografi-ark og er en

JavaScript

JavaScript er et scripting-sprog, der ikke har ret meget at gøre med Java, der er et alment programmeringssprog.
Du kan lægge JavaScript ind på dine HTML-sider og få dem til at gøre noget aktivt, fx validere (dvs. kontrollere) indholdet af formularer m.m.

JAVASCRIPT HISTORIE og FREMTID

JavaScript blev introduceret i 1995 af Brendan Eich og er siden blevet meget populært.

Walker, Chris: Intro til JavaScript og buttons https://www.youtube.com/watch?v=HMjU2_-DWLw

Referencer

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License