Monstergenerering Faglige Mal
  • redegøre for repræsentation af udvalgte typer af data og udarbejde it-produkter i form af simple manipulationer af data
  • (evt.) identificere basale strukturer i programmeringssprog, udarbejde it-produkter i form af simple programmer og tilpasse eksisterende programmer.
  • give eksempler på modellering og strukturering af data, processer og systemer samt beskrive sammenhængen mellem en konkret model og dele af et it-system.
  • redegøre for innovative it-systemer sammenholdt med egne it-løsninger.
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License