Netvaerk

Hvad er Internettet?

De første spæde skridt i retning af etablering af Internettet blev taget i 1960'erne som en konsekvens af den kolde krig. Man ønskede et decentralt netvæk, uden eet center, der kunne sættes ud af kraft, hvor forsvar, universiteter og virksomdeder kunne kommunikere på tværs af forskellige computere og netværkstyper. Man beskrev derfor en protokol, den aftale om, hvordan man kommunikerer, TCP/IP - transmission communication protocol / Internet protocol. Senere i slut 1989'erne beskrev Tim Berners Lee HTML-protokollen, som gjorde, kan man kunne skabe hypertekster, websider med billeder, links og tekst.

Internettet muliggøres altså af en række protokoller, det vil sige standarder for at kommunikere

  • TCP/IP - den overordnede protokol.
  • HTML - til at beskrive websider
  • FTP - til at sende store filer
  • SMTP - til at sende mails

Alle enheder på nettet har eller får et IP-nummer. Det er DNS - domæne name server-systemet, der omsætter fra domæne-navne, fx http://www.dr.dk til et ip-nummer. Efterhånden som der kommer flere og flere devices og servere på, nettet, må IP-systemet hele tiden udvides, vi er nu ved IPv6, men i en fremtid, hvor man også får dagligdags ting som fx køleskabe, tøj, biler og huse ("Internet of Things" - IOT), får vi behov for endnu flere IP-adresser. Se nedenstående video om dette.

Se mere på

Andre typer netværk og begreber

  • Client/server, netværkstype, hvor een computer kan agere server og andre kan som klienter efterspørge information, se mere her
  • LAN eller Intranet - lokal netværk, fx i en organisation eller virksomhed
  • Peer-to-peer, 2 eller flere ligeværdige computere synkroniserer information.

Links og henvisninger

*

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License