Pythonoevelser

Øvelser med tilfældigheder og variable

  • skab et program, der kan simulere slag med en 7-sidet terning og skrive resultatet ud = vælg et tilfældigt tal og skriv det ud.

Øvelser med input og type konverteringer

  • Skab et problem, der beder om et fornavn og et efternavn og lægger dem sammen og skriver dem pænt ud i formatet "Andersen, Jens Bo"
  • Skab et program, der beder om et tal som input og konverterer det til tal og printer dette tal ud som tallet opløftet i 2nd potens.

Øvelser med løkker og tekststrenge

Skab et program, der kan tage et tal og gentage n gange og sætte en prik for hver gang

Øvelser med funktioner og scope

Skriv en funktion, der returnerer en værdi, fx beregner moms af et beløb

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License