Reklamespil - Evaluering

En evaluering af et reklamespil kan være en analyse og vurdering af, i hvilken grad ens eget eller andres spil opfylder sit mål eller en analyse, fortolkning og vurdering af spillets bagvedliggende budskab og betydningen for brugere og samfund….

Kvalitet

Spils kvalitet kan evalueres via brugbarhedstest. Ved at tage udgangspunkt i spillerens brug og oplevelse, undgår man ved test af egenproducerede spil, at ens gennemgående kendskab til spillet giver en fejlagtig vurdering. Der er udviklet mange metoder til at gennemføre sådanne test, men en af de mest enkle og effektive er "Tænke højt-test", hvor brugeren spiller og samtidig kommenterer , hvad hun/han oplever og hvorfor hun/han tager forskellige valg. [1].

Brugbarhedsundersøgelse

Find sammen med en anden gruppe på holdet og lav en "tænke højt-test", hvor de afprøver jeres produkt, mens de fortæller hvad de gør og tænker.

Budskab, Innovative aspekter…

Spils bagvedliggende budskab kan afdækkes med en række af de sammen analysemetoder som man kender fra analyse af bøger og film herunder bla. synsvinkel, perspektiv, farvevalg, visuel stil m.fl. Derudover kan der inddrages en analysepunkter, der er helt særlige for spil herunder af spilgenre, interaktionsdesign & gameplay

Analyse af budskab

Byt spil med en anden gruppe og find ud af, hvilket budskab deres reklamespil kommer med om deres budskab/produkt og hvilken målgruppe den må være henvendt til ud fra en analyse der indrager AIDA, farvevalg, visuel stil, spilgenre, gameplay (regler, motivationsfaktorer, læringsniveau, identfikation… ). - Du kan også prøve at se nærmere på Kaste sko spillet

Bibliography
1. Jakobsen, Strarup Nielsen, Norling & Perdersen: "Test af brugervenlighed" s. 70-94 i IT - Informationsteknologi niveau A
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License