Reklamespil - Vejledning

Reklamespil er et forløb til c-niveau, der sætter eleverne i stand til selv at konceptudvikle, designe og implementerer simple reklamespil i eks. Scratch fra MIT og/eller code.orgs app-lab og bruge kendskabet til at analysere og vurdere reklamespil.

Udgangspunktet for forløbet er humanistisk/merkantilt med fokus på formidling, målgrupper og budskab. Det kan tones i en merkantil retning ved fokus på spil med fokus på salg af produkter, mens det omvendt også kan gives en mere humanistisk vinkel ved at fokusere på spil, der fremmer et bestemt budskab.

Forudsætninger

Teknologi: Adgang til PC/MAC med browser samt konto (gratis) hos code.org og/eller MIT.

Læreplansmål

  • Konstruktion af mindre spil
  • It-systemers betydning for brugere: hvordan har reklamespil været med til at påvirke vores forståelse af værdi og pris på nettet.
  • It-systemers arkitektur: udpege om elementer/problematikker tilhøre funktions-, data- eller brugergrænselag
  • Kendskab til betingelser, løkker, forgreninger og variable i via blokprogrammering af mindre spil
  • Beskrive, analysere og udarbejde interaktionsdesign
  • Throaway prototyping som udviklingsmetode til at komme frem til nye idéer til spil.

Lektionsplan

https://prezi.com/xzg0myshys3q/reklamespil/?webgl=0

Omfanget af forløbet er ca 32 timer, som med fordel kan afvikles i en løbende vekslen mellem en introduktion til konceptudvikling/analytiske redskaber og en introduktion til det at kode et simpelt spil i scratch fra MIT eller AppLab fra code.org.

Dobbeltlektion koncept/analyse trinvis forbedring
1 Introduktion; Reklamespils karakteristika, historie og betydning
2 Genrer Bevægelse af figur, animation
3 Målgrupper "Fjender", bevægelsesmønstre
4 Spillertyper, konceptudvikling Skud, hændelser
5 Idéevaluering via AIDA Point, Andre elementer,
6 Gameplay, Modellering af funktionalitet Tid
7 Gameplay, Brugergrænseflade Flere baner
8 Trinvis forbedring Projektarbejde
9 Projektarbejde Projektarbejde
10 Projektarbejde Projektarbejde
11 Projektarbejde Projektarbejde
12 Projektarbejde Projektarbejde
13 Evaluering af reklamespil, brugertest Afprøvning
14 Afprøvning, Finpudsning
15 Innovative Aspekter Fælles Afprøvning
16 Opsamling Prøve
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License