Robotter I Undervisningen Faglige Mal

De faglige mål, der er fokus på i dette forløb, er:

• Digitalisering
• Programmering (lidt)
• Interaktionsdesign
• Innovation - egne løsninger

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License