Rutediagrammer

Rutediagrammer eller flowcharts er et værktøj til at modellere, dvs. at finde ud af, hvordan et IT-system skal virke.
Med rutediagrammer kan man beskrive processer præcis. Man kan også beskrive processer generelt med rutediagrammer, det behøver ikke have noget med IT-systemer at gøre. Rutediagrammer kan være et godt værktøj til at kommunikere med en kunde om, hvordan et system skal virke.

FLOWCHART%20POINTTEST.png

Som det ses på figuren, der er et diagram, der beskriver, hvordan en point-test virker, så er der følgende symboler:

  • Start- og slut, som er kasser med bløde hjørner. Disse er vigtige, så udvikleren ved, hvornår processen starter og slutter.
  • kasser med skarpe hjørner. Her gør programmet noget eller skriver noget ud.
  • Rhomber eller parallelogrammer, her bedes om noget data/input. Mulighederne skrives på pilene.
  • Pilene viser, hvordan flowet er.
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License