Samarbejde Med It

Samarbejde med IT

Hvis man skal sidde og kode sammen, men på forskellige lokationer, kan man bruge forskellige værktøjer.
GITHUB er een af dem

Her er 2 vejledninger ti at komme igang med GITHUB

Anders Petersens guide

Andre værktøjer

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License