Scrum

Når man laver et projekt, er det rart at have styr på, hvad man vil lave, i hvilken rækkefølge man vil gøre det, og hvad der i sidste ende skal leveres til kunden/læreren.

I nogle projekter er der stor grad af kendskab til præcis hvad der skal laves, og i hvilken rækkefølge tingene skal udføres. Det kunne fx være bygning af en motorvejsbro. Entrepenøren har formodentlig lavet en del broer før, og kender materiale- og tidsforbrug ved de forskellige aktiviteter, og kender indgående hvor mange arbejdsmænd det er optimalt at have gående på den samme arbejdsplads. Her vil der være en høj grad af sikkerhed forbundet med den proces der foregår under byggeriet.

I rigtigt mange software projekter kender man ikke slutproduktet på forhånd. Der bevæger man sig i større eller mindre grad ind i ukendt land, og der vil derfor være en langt større usikkerhed forbundet med udviklingen af produktet.

I en del tilfælde lander man midt i mellem. Fx ved udvikling af næste generation af et eksisterende produkt. Det kan fx være opgradering fra iPhone 4 til iPhone 4S. I dette spring mellem modeller er der ikke store hardware forandringer men fx er displayet forbedret (bedre opløsning) - det fylder dog det samme i volumen, og dimensionerne er formodentlig lavet så man bare kan skifte delen ud. Til gengæld kan springet i software kan godt være stort. Der skal laves en ny driver, og med den forbedrede opløsning skal alle apps tilpasses så de vises pænt. Der kan ligge et stort arbejde i at lave en god software uden for mange synlige fejl, og det er ikke noget som en eller flere mennesker kan have i hovedet alene. Der skal et projektstyringsværktøj til.

I projekter med stor usikkerhed er en rigtig god metode til styring det som hedder scrum. Scrum er en agil udviklingsmetode, som sørger for at man laver de vigtigste ting først, og kun laver det absolut mest nødvendige. Man kunne kalde det en doven metode, men det sikrer at man ikke bruger tid på at lave en masse unødvendige ting. Samtidigt sikrer scrum at de fejl og misforståelser som uvægerligt vil blive lavet i et software projekt bliver rettet hurtigt og uden store omkostninger. Hvis man først efter lang tid finder ud af have bygget sit software hus på en forkert grundsten, så er det pinefuldt og med store omkostninger at rette fejlene, fordi man tit skal lave store ændringer i alle de byggesten som hviler på denne grundsten.

En vigtig pointe er, at i forbindelse med undervisning er det meget ofte ukendt land med højere grad af usikkerhed man bevæger sig på, så her er scrum et rigtigt godt redskab.

Og måske mere vigtigt: scrum er utroligt simpelt, og er baseret på almindelig sund fornuft.

Hvordan undervise i det?

(Dette afsnit er skrevet mest til lærere)
Selve metoden scrum er rigtigt godt forklaret på den engelske udgave af Wkipedia, under artiklen Scrum (development). Metoden kan bruges til store projekter, men det diskuteres, blandt andet i artikler i "Ingeniøren" (søg selv på "scrum"), i hvilke typer af projekter det giver god mening at anvende agile henholdsvis mere klassiske projektstyringsformer.

Forfatteren til denne artikel er Certificeret Scrum Master og har arbejdet med scrum i to store virksomheder i mobilindustrien. Erfaringerne herfra kan bruges i IT fagene. Der er vedhæftet nogle filer, hvori skolescrum er beskrevet. Her er den mere generelle metode, som beskrevet på Wikipedia, skåret ind til benet, således den er blevet brugbar i skolesammenhæng.

I filen "Projektarbejde med scrum.pdf" forklares også hvordan scrumtavlen (excelarket) fungerer. Bemærk at man på de fleste computere skal aktivere makroindholdet for at kunne få det til at virke. Hvis man glemmer det ødelægger man også regnearkets betingede formattering. I afsnit 4 i pdf filen fortælles hvordan makroerne virker.

Hvis man vil vide mere, er der links til især Knibergs fremragende note på ca. 100 sider "Scrum and XP from the trenches" hvor han forklarer hvordan scrum er implementeret i hans daværende organisation. Det er let men god læsning. Der er også sidst i noten et link til planning poker.

Hvis man ønsker at lave øvelsen som på iftek-kurset den 23/10-2012 i Egå, så ligger scrum boardet til intro der også. Her skal man blot skifte ud i øvelserne så man har materialerne til at udføre dem med en klasse.

FilnavnFiltypeStørrelse
Projektarbejde med scrum.pdfPDF document117.24 kBInfo
Ren Scrumtavle.xlsmMicrosoft Excel 2007+24.89 kBInfo
Scrumtavle til intro.xlsComposite Document File V2 Document55.5 kBInfo

Litteratur

Jeff Sutherland: The Scrum Handbook

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License