Simulation - Design af et fysikforsøg

Brugergrænseflade

Brugergrænsefladen til et fysikforsøg skal både indeholde en opstilling af forsøget og en mulighed for at indstille de parametre der indgår.
Det skal være tydeligt for brugeren hvor og hvordan parametrene gives en værdi og hvilken effekt de har på forsøget. Her skal vi særligt tænke på hvad der skal til for at forsøgets fysikfaglige indhold er så nemt at forstå som muligt.

Opgave 1

Lav en skitse af den side (evt. flere sider) som brugeren ser og skal arbejde med, når forsøget udføres. Det er en mulighed at lade en del af designet bestå af fotografier af baggrunde etc.

Ind- og ud-data

Programmet skal bruge nogle data fra brugeren og når programmet har bearbejdet disse data, skal der sendes data tilbage til brugeren.

Opgave 2

Hvilke data skal brugeren give?
Hvilke data skal brugeren have tilbage og hvordan skal de præsenteres?

Modellering

Så mangler vi at beskrive den model, der ligger bag vores program.

Opgave 3

Hvilke handlinger skal der udføres på de data brugeren giver og hvilken effekt skal det have på udseendet af forsøget? Lav et flowchart-diagram, der beskriver processen.

Det er vigtigt, at vores design hænger nøje sammen med vores analyse.

Opgave 4

Hvilke svar fra besvarelsen af opgave 1 under "analyse af et fysikforsøg" indgår i designet?

Referencer
1. Martin Damhus: Grundbog i datalogi; Systime, 2008; s. 271-272 – Brugergrænseflader
2. Rolf Molich: Brugervenligt webdesign; Nyt Teknisk Forlag, 2006; s.58-64 - Design
3. Henrik Bærbak: En model for programmer, artiklen kommer til at ligge under variation på dette web-sted
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License