Simulation I Fysik Faglige Mal

De faglige mål, der introduceres i dette forløb, er:
•Arkitektur
•Data og datatyper
•Programmering
•Modeller
•Interaktionsdesign

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License