Simulation I fysik - til laereren

I dette forløb arbejdes der tæt sammen med fysik. Eleverne skal programmere en simulation af et fysikforsøg. Når simulatoren er programmeret, sammenlignes kørsler med forsøget udført i fysik. Hermed kan simulatorens kvaliteter vurderes i sammenligning med det klassiske forsøg.

Omfanget er ca 18 timer.

Der er ikke i denne beskrivelse valgt programmeringssprog.
Der er i de 18 timer tid til at lære eleverne at programmere i f.eks. Schratch eller lignende meget nemt tilgængeligt programmeringssprog.

Dette materiale baserer sig på forsøg med gaslovene. Dette er valgt, da det er illustrativt at ændre på de indgående parametre og samtidig illustrere virkningen på et virtuelt forsøg. Dette vil gøre sig gældende i alle mulige andre fysikforsøg, derfor vil det være forholdsvis nemt at udskifte forsøget med gaslovene med et andet.
Eventuelt kan man overveje at flytte fokus og programmere et forsøg man ikke kan udføre på skolen pga. farlighed, manglende udstyr eller andet.

Da der indgår tre gaslove, kan man overveje at dele holdet op i tre og lade hvert hold lave hver sin gaslov. Dermed blvier sammenligningen af de forskellige løsninger mere interessant.

Da der findes adskillige løsninger til denne opgave på nettet, er det vigtigt at elevernes design af brugergrænsefladen personificeres.

Det er tanken, at man enten kan holde sig til at give eleverne det teori, der står på disse sider eller man kan medtage materialet, der er henvist til i bunden af de enkelte sider.

Kommentarer & Spørgsmål

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License