Sql C
SQL.png

Intro til SQL

SQL (udtales SQL eller [Sequel]) er et sprog defineret af IBM i 1970'erne til at få databaser til at kommunikere.

Vigtige ordrer i SQL:

  • Create : Skab en tabel i en database.
  • Select : Udvælg data, skab forespørgsler.
  • Insert into: Indsæt data i en tabel.
  • Alter: Ændre strukturen i en tabel.
  • Update: opdater data i tabellen.
  • DROP - slet data eller tabeller.

Links

Man kan prøve at arbejde med de SQL-tabeller, der ligger eller skabe sine egne direkte i W3Schools SQL-editor.

OPGAVER

1. Prøv at skabe en tabel i W3SCHOOLS'e SQL-editor medlemmer (til en sportsklub af eget valg), der indeholder kolonnerne id, medlemsnavn, medlemsstatus og medlemskontaktnummer og sæt fornuftige datatyper på.
2. Indsæt mindst 5 poster i den tabel, du lige har skabt, mindst 3 af dem skal bo i København og 2 af dem skal have status "passiv"
3. skab en søg - en forespørgsel på de medlemmer, der bor i København og er passive medlemmer
4. Opdater medlemstatus på mindst eet medlem fra passiv medlem tilaktivt
5. Slet et medlem, der bor udenfor københavn
6. Få vist alle medlemmer i tabellen.
7. Hvor mange tyskere er der i tabellen Customers?
8. Hvor mange kunder bor i USA og har en ID mindre end 40?
9. Prøv at slette en tabel med DROP, fx den du oprettede i 1).

Dokumenter alle øvelser med skærmbilleder

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License