Udvikling Af Test 2019

TEMA og Valg af spørgsmål

Entydighed/tvetydighed

Hvis et spørgsmål eller begreb/ord i en test forstås på forskellig måde af dem det stiller testen og dem, der udfylder den, kan man ikke bruge testens resultater.

Overvej følgende spørgsmål?

  • "Hvor rød er du?"
  • "Har 2019 været et rimeligt godt år?"
  • "Vil du gerne ned i skat?"

Analyser spørgsmålene og finde ud af, hvorfor de er mangelfulde eller tvetydige. Hvad skal der til at gøre den entydige og brugbare?

Valg af feedback

Hvordan skal feedback'en være, når brugeren har taget testen? Er der en skala, fx 7-trins-karakter-skalaen eller anden måde at inddele udfaldet af testen, fx i de politiske partier (som i en valg-test) eller skal testens resultat vise som point eller en procent-sats?
På baggrund af dette besluttes, som der skal skabes en fravalgs- eller point-test.

Differentiering af rækkefølge

For det første skal besluttes, om spørgsmålene er gode, men også i hvilken rækkefølge, de stilles. Virker de naturlige for brugerne? Bidrager de til, at vi kan foretage valg?

Opgave: Skriv spørgsmålene ned og afprøv testen på en bruger eller anden gruppe. I skal også give gruppen feedback, fuldstændigt som var det en interaktiv test, men foks er her, om spørgsmålene er forståelige, entydige, svarmulighederne er udtømmende og feedback'en god.

Diagrammer

Mockups
Flowcharts/rutediagrammer
Wireframes

USE CASES

En use case er en enkel og struktureret ”fortælling” om, hvordan mennesker eller systemer bruger et
system til at løse en opgave.
Se video om UML og Usecases her

Opgave: Prøv at tegne en use-case til jeres test eller

  • Et system til salg af brugte biler online
  • Et system til et bibliotek
  • Et system til booking af tider hos en tandlæge

Kravspecifikation

Se mere om kravspecifikationer her
og krav, krav-specifikationer og interessenter http://iftek.dk/kravspecifiktioner

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License