Venneapplikationer - The Social Network

Filmen "The Social Network" er en fiktiv genfortælling af virkelige begivenheder, der ikke kan ikke tages for pålydende. Men det er interessant at afdække filmens syn på sociale netværks-applikationer, informationsteknologi og innovation. Nedenfor er der en række spørgsmål, som først sigter på at afdække filmens budskab om teknologi og innovation via analyse og fortolkning som det kendes fra humaniora, mens de dernæst sigter på at forholde sig til den faktiske teknologi bag og konsekvenser af sociale netværk som Facebook.

Temaer og budskaber

 • Hvilke tanker, sidder du med efter filmen; hvad handler den om; hvilket budskab har den?
 • Hvilke hovedtemaer og budskaber er der i filmen. - Skriv dem op i en prioriteret liste.
 • Hvad synes du umiddelbart filmens vil sige om informationsteknologi og sociale netværk? Er det et vigtige elementer i filmen?

Innovation

 • Hvordan er filmens hovedperson og medopfinder af Facebook - Mark Zuckerberg - karakteriseret?
 • Hvordan var venskabet mellem Eduardo og Mark og hvorfor brød det ifølge filmen sammen?
 • Hvad er Marks motivation for at udvikle Facebook og hvad er Eduardos? Hvilke motiver antyder filmen i det hele taget for innovation?
 • Hvilke indtryk giver karakteren af Mark Zukcerberg af succesfulde opfindere? Understøttes det af andre af aspekter i filmen?
 • Hvad står der med andre ord bag succesfulde innovationer ifølge filmen? Finder du det troværdigt? Hvorfor/hvorfor ikke?

Mark Zuckerberg: (…) Do you realize that your actions could have permanently destroyed everything I've been working on?
Eduardo Saverin: WE have been working on!
Mark Zuckerberg: (…) Okay, let me tell you the difference between Facebook and everyone else, we don't crash EVER! If those servers are down for even a day, our entire reputation is irreversibly destroyed! Users are fickle, Friendster has proved that. Even a few people leaving would reverberate through the entire userbase. The users are interconnected, that is the whole point. College kids are online because their friends are online, and if one domino goes, the other dominos go, don't you get that?

Sociale Netværk

 • Hvilke data udgør den virtuelle identitet, som Mark ønsker at skabe et netværk for?
 • På hvilke afgørende måder adskiller den oprindelige idé der skitseres fra det Facebook der kendes i dag?
 • Hvilke positive og negative aspekter ved sociale netværk fremhæves i filmen?
 • Hvilke aspekter er afgørende for Facebooks succes ifølge filmen. Er du enig eller uenig? Hvorfor?

Mark Zuckerberg: People want to go online and check out their friends, so why not build a website that offers that? Friends, pictures, profiles, whatever you can visit, browse around, maybe it's someone you just met at a party. Eduardo, I'm not talking about a dating site, I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online.

Vurdering af filmens syn på Facebook

Tag fat i de positive og negative aspekter ved Facebook der fremhæves og undersøg om vurderingerne er rimelige i forhold til dagens Facebook.

Erica: 'The internet's not written in pencil, Mark. It's written in ink.'

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License