Venneapplikationer Til Underviseren
vurdering: 0+x

I dette forløb beskæftiger vi os med verdens næstmest besøgte hjemmeside1: Det internationale sociale netværk Facebook.

Indledningsvist vil vi kigge på, hvorfor 500 millioner brugere har valgt at gøre brug af Facebook2. Efterfølgende vil vi beskæftige os med, hvordan Facebook bliver brugt af henholdsvis politikere og virksomheder med henblik på at afdække Facebooks potentiale som kommunikationsredskab.

Dernæst vil vi forsøge at afdække, hvad Facebook mere præcist er i informationsteknologisk sammenhæng.

En særskilt afskærmet del af internettet

Afslutningsvis skal vi beskæftige os med det innovative element hos Facebook både som produkt og forretningskoncept.

Nedenfor er der først skitseret et Facebook-forløb på C-niveau. Dernæst er der forslag til, hvordan det kan udbygges således, at det også kan bruges på B-niveau.


Struktur

Omfanget af forløbet er ca. 18 lektioner (á 45 min.) og kan udvides til 30 lektioner på b-niveau.

Dobbeltlektion Beskrivelse
1 Gennemgang af Venneapplikationer - Internet
2-3 Gennmgang af Venneapplikationer - Gennembrud og Venneapplikationer - Betydning
4 Gennemgang af Venneapplikationer - Virale medier
5 Gennemgang af Venneapplikationer - Kommunikation
6 Gennemgang af Venneapplikationer - Data mining
7 Gennemgang af Venneapplikationer - Udvikling og Venneapplikationer - Facebook-på-hjemmesider
8 Gennemgang af Venneapplikationer - Facebook-apps og Venneapplikationer - Sikkerhed
9 Gennemgang af Venneapplikationer - The Social Network
10-15 Projketforløb: Venneapplikationer - Projektforløb

C-niveau

Systemers brug og påvirkning af menneskelige aktiviteter
Hvem bruger det til hvad?
- Almindelige brugere
- Virksomheder
- Politikere (Obama)
- Eksempler på øvrig brug i samfundet

Er Facebook effektivt, når man vil formidle sit budskab?

Hvilken betydning har Facebook for individet

IT-lovgivning (supplerende stof)
Hvad er essensen i debatten omkring rettigheder til information på Facebook?

IT-sikkerhed (supplerende stof)
Hvilke overvejelser skal man gøre sig i forbindelse med Facebook og sit privatliv?

Repræsentation og manipulation af data
Hvilket billede giver Facebook af den virkelige person?

Programmering
Udarbejdelse af simpel applikation (fx. quiz)

Innovation
Se film. Hvordan udsprang idéen? Hvad er det for et tomrum Facebook har udfyldt?

B-niveau

(Har et noget mere teknisk tilsnit end C-niveauet)

Adgang til information

Repræsentation og manipulation af data
Hvad er det for nogle typer af information, som Facebook indeholder og hvordan håndteres de? Hvordan fungerer integrationen med andre tjenester, som eksempelvis Youtube?

Modellering og strukturering af data, processer og systemer
Hvordan er dataene struktureret i Facebook?
Brug E/R diagrammer til at illustrere dataenes struktur på Facebook.
Diskutér forholdet mellem funktionalitet og kompleksitet
Opbyg en simpel Facebook kopi i et database-værktøj

Programmering
Lav en lidt mere avanceret applikation end på c-niveau (fx. specielt tilpasset fansite for en forening)

Innovation
Knyt innovationsteori til casen omkring Facebook (supplerende stof)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License