Venneapplikationer Udvikling

Udviklingen af en venneapplikation indebærer en lang række processer, der tilsammen skal sikre et godt og innovativt resultat. Alt efter den valgte udviklingsmodel kan det ske i forskellig rækkefølge og forskelligt antal gange. De vigtigste er

 • Konceptudvikling: hvor der sker en idégenerering og beskrivelse af den ønskede applikation.
 • Kravsspecifiktion: herunder målgruppeanalyse og beskrivelse af den kommunikation applikationen skal understøtte.
 • Datamodel: beskrivelse af applikationen i et E/R-diagram (Læs kun afsnit 2.1).
 • Valg af teknologi:udvælgelse af et udviklingsmiljø til online applikationer: så som html, javascript, php, java, scratch o. lign.
 • Prototyping: udvikling af delvis funktionelle eksempler på systemet, som kan bruges til evaluering og forfining.
 • Implementering: hvor den endelige model programmeres i det valgte udviklingsmiljø.

Udviklingsmiljøer

Der er en lang række miljøer som kan bruges til udvikling af såvel prototyper som færdige venneapplikationer. De skal understøtte netværk, men ellers afhænger valget primært af, om der er tale om prototyping eller endelig implementering, samt hvilken kommunikationssituation, der skal understøttes:

Prototyper

 • Iftek-skyen et prototypemiljø udviklet til udervisning i sociale medier.

Mobile apps

 • App Inventor hvor man kan udvikle apps- til Androidmobiler

Websider

 • Addthis.com - et lille script som viser links, likes m.m. i forhold til en hjemmeside
 • Facebook på hjemmesider - Integrering af facebook på hjemmeside
 • Facebook Apps - Udvilking af app/hjemmeside til facebook
 • PHP serverside scriptsprog, der bl.a. kan anvendes til at lave applikationer til Facebook.
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License