Virksomhedssamarbejde

I dette forløb skal I i tæt samarbejde med en virksomhed udvikle et it-system. I skal tage udgangspunkt i et behov i virksomheden.

Et eksempel på en opgave og en løsning kunne være følgende:
En meget stor virksomhed har en mængde termokander og køkkenpersonalet mangler altid mellem 10 og 20 %.
Løsningen kan være at placere en "Smart Safety" på hver termokande. Når en medarbejder kommer forbi, scannes mærket f.eks. med en mobiltelefon og der går en mail til køkkenpersonalet om, hvor kanden er.

Virksomhedssamarbejde - til læreren, Virksomhedssamarbejde - faglige mål, Virksomhedssamarbejde - materialer

Links - Innovation

Woop: GPS-mobil-app udviklet af de danske spejdere til leg i naturen! Både til android og iphone.

Neis: Netværk for Entreprenørskab og Innovation i Skoler med samarbejdsmuligheder, kurser og konkurrencer.

EMU: KIE-modellen: Forslag til innovation i timerne via Kromann & Funch Jensens KIE-model: kreativitet, innovation og entreprenørskab. Se også: http://www.emu.dk/gym/fag/al/tilrettelaeg/innovation.html

Asterix: Innovation: Temanummer om innovation fra Aahus Universitet, DPU


Kommentarer & Spørgsmål

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License