Webdesign Faglige Mal
  • redegøre for generelle principper bag it-systemers arkitektur og redegøre for konkrete arkitekturer.
  • identificere basale strukturer i programmeringssprog, udarbejde it-produkter i form af simple programmer og tilpasse eksisterende programmer.
    • bearbejdes kun til dels, da der arbejdes med html og css.
  • beskrive og analysere udvalgte elementer i et interaktionsdesign, udarbejde it-produkter i form af simple interaktionsdesign og tilpasse eksisterende design
  • redegøre for innovative it-systemer sammenholdt med egne it-løsninger. .
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License