Webdesign Global Lokal Og Personlig Innovation

Innovation: Global, Lokal og Personlig

Global innovation har stor indflydelse på hele verdenen og består oftest af løsninger og udførte idéer, som medfører bl. a. nye typer produkter, produktions/salgs/service metoder og/eller nye idéer for noget af verdenen.
Til globale innovationer indenfor hjemmesider hører:

  • internettet, html, browser, flash, youtube, facebook o.lign.

Lokal innovation har f.eks. en indflydelse på en skoleklasse og består oftest af løsninger og udførte idéer, som medfører nye typer produkter, produktions/salgs/service metoder og/eller nye idéer for hele eller dele af klassen.
Til lokale innovationer indefor hjemmesider hører:

  • En html tag klassen ikke har brugt før. (f.eks. <iframe> </iframe> til at indsætte youtube video'er på sin hjemmeside)
  • En hurtigere måde flere elever i klassen kan gemme sit studieweb på. (f.eks. genvejen CTRL + s, i stedet for menuen filer/gem.)
  • o. lign.

Personlig innovation har en kun indflydelse på dig og består oftest af nye ting, som du har lært, som medfører nyt/nye produkt/produkter, produktions/salgs/service metoder og/eller nye idéer for kun dig.
Til personlige innovationer indefor hjemmesider hører:

  • En html tag, du ikke har brugt før. (f.eks. <iframe> </iframe> til at indsætte youtube video'er på sin hjemmeside)
  • En hurtigere måde du kan gemme sit studieweb på. (f.eks. genvejen CTRL + s, i stedet for menuen filer/gem.)

o. lign.

Opgave – Personlig og lokal innovation.

Du skal nu give 3-4 korte eksempler (½ A4 side) i din rapport, om de personlige og lokale innovationer du og klassen har haft.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License