Webdesign Malgruppe Analyse

Målgruppe analyse

Det kan være sjovt at starte med at programmere websiden i html, når en webside skal produceres. Det er desværre meget upraktisk at lave en webside uden at vide, hvem der skal bruge denne webside, samt hvorfor og/eller hvordan.

GallupsKompas

GallupKompas er et værktøj, som kan anvendes til at finde den rette målgruppe, samt dennes holdninger, værdier og livsstil.
Dette kan være praktisk, da GallupsKompas opdeler den danske befolkning i
GallupsKompas opdeler den danske befolkning i flere segmenter (dele), dermed kan uhensigtsmæssige dele af ens på forhånd valgte målgruppe undlades og ukendte, men oplagte del-målgrupper medtages.

F.eks. skal der laves en webshop til bestilling af fastfood. Den første tanke om målgruppen kunne være mænd og kvinder i alderen 15 til 25. Hvis man læser på Gallups - Kompas-Segmenter kan man komme frem til der gælder følgende for de moderne-individ orienterede:

 • unge i alderen 20-39
 • klar overrepræsentation af mænd
 • Mange har endnu ikke stiftet familie
 • Knaphed på tid karakteriserer det moderne-individorienterede segment, hvorfor der ofte står færdigretter på menuen, hvis de da ikke har købt deres mad ude.
 • De moderne-individorienterede er hyppige brugere af PC'ere og internet

Dermed kunne det være oplagt at ændre målgruppen fra mænd og kvinder i alderen 15-25, til enlige mænd i alderen 20-39, som spiller computerspil. Dermed har man sorteret uhensigtsmæssige dele af målgruppen fra og tilføjet andre ukendte, men mere oplagte dele af målgruppen.

Opgave

Du skal nok finde frem til en mål gruppe for din webside.

 1. Først skal du skrive ned, hvem du tror din målgruppe er (uden at bruge GallupsKompas).
 2. Derefter skal du læse Gallup kompas segmenter
 3. Til sidst skal du undlade uhensigtsmæssige dele af målgruppen og tilføje nye ukendte, men oplagte dele.
 4. Præsenter jeres målgrupper for hinanden i grupper på 3-4 elever.
 5. Diskuter målgruppe ændringerne og evt. nye ændringer.

Opgave

 1. Tag testen Gallup kompastest og find ud af hvilket segment du tilhører.
 2. Skriv ned, hvilke segmenter din klassekammerater hører ind under.
 3. Du skal interviewe de elever, som hører under din websides målgruppe, og skrive elevernes svar ned på følgende spørgsmål:
  • Hvilket segment hører eleven under
  • Alder
  • IT-kundskaber
  • Hvilken mobiltelefon bruger de?
  • Kan mobiltelefonen gå på internettet?
  • Hvad er mobiltelefonens skærmopløsning? Det kan du finde ud af på mobil producentens webside.
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License