Webshop - Indledende Designfase

Den designproces, dette forløb lægger op til, er iterativ, det vil sige prototyper, der bliver mere og mere velgennemtænkte, jo mere viden man får om designet.

For at få et ordentlig design på brugergrænsefladen er det nødvendigt at definere hvem, der er hvem. Dermed er det muligt at opnå større succes med sit design.

Bruger/kunde

Igen er det vigtigt at adskille hvem, der er kunde, og hvem der er bruger. Kunden er den del af organisationen, der står for kontraktindgåelsen (øverste ledelse), og brugeren er i denne del af udviklingsprocessen den, der er periodisk bruger af for eksempel et web-site, det vil sige, brugeren sidder udenfor organisationen. I forbindelse med kommunikationen via internettet vil virksomheden være afsender og brugeren modtager.

Målgruppe

Nu skal målgruppen defineres nærmere. Til dette vil vi bruge Minerva-modellen © A.C.Nielsen:

minerva.png

Modellen består af et antal værdier, der er placeret i forhold til værdiparrene pragmatisk/idealistisk og moderne/traditionel. Den blå målgruppe er defineret ved prestige, selvtillid og ved at være resultatorienteret. Den grønne målgrupper er engageret, principfast og dyrker fællesskabet. Det rosa segment er traditionsbundet og dyrker familien, idealer og det nære miljø. Det violette segment er praktikere, traditionsbundne og materialistiske.

Når man skal placere en modtager i modellen kan man for eksempel finde de fem værdier, der er vigtigst for modtageren.

Opgave:

Placér modtageren fra vores Webshop-casen Frydenlund1 i Minerva-modellen og begrund placeringen.

Usability / brugervenlighed

Brugervenlighed, hvad er det? Brugervenlighed er en del af et produkt; den del, der skal gøre anvendelsen let og intuitiv.
Side med gode billeder af fejlslagne interaktionsdesigns: http://www.thisisbroken.com

2_1.PNG
Eksempler på brugervenlige prudukter

Opgave:

Find andre eksempler på brugervenlige og ikke-brugervenlige produkter.En brugervenlig brugerflade er alt, hvad brugeren ser, mærker og hører i sin kontakt med maskinen – altså et bindeled – udarbejdet af afsenderen.

Opgave:

Diskussionsoplæg – hvad gør I, hvis I oplever dårlig/ikke gennemtænkt brugervenlighed på internettet?

Konklusion: En begrundelse for brugervenlige systemer er, at det ikke kan betale sig at lade være!5 simple regler/krav kan hjælpe til et brugervenligt design

2_2.PNG

Opgave:

Passer jeres gode eksempler til alle punkter, og hvilke punkter overholdes ikke ved de dårlige eksempler?
En af de sværeste opgaver, man står overfor i kommunikation, er, om modtageren forstår ens budskab, især når man ikke har øjenkontakt med modtager. Hvor tit er man ikke blevet misforstået, når man sms’er eller kommenterer noget på Facebook. Dette kaldes nedbrud eller støj i kommunikationen.
2_3.PNG
Støjkilder i forbindelse med kommunikation2


Det, man allerhelst vil have, er en bruger, der bruger tid på ens web-site. Hvis alt bare er tekst, skal forbrugeren have et ønske om speciel viden. En metode til at få brugeren til at blive lidt længere tid er ved at have en form for interaktivitet.

Opgave:

Find eksempler på hjemmesider, hvor der foregår interaktivitet.Designprocessen

Indledningsprocessen i designet er en grundig viden, høj grad af planlægning og et klart mål.

Afsenderens kritiske succesfaktorer (KSF) skal afspejles i designet, hvad ønsker man at signalere. Det er endvidere vigtigt at opnå tillid og troværdighed hos modtageren, og det opnås ved kompetence, engagement og åbenhed. Nedenfor er begreberne uddybet.
Ko

Kompetence
Faglig (fakta frem for overdreven selvros) og sproglig korrekthed
Engagement
Afsender har interesse inden for emnet og modtageren/læseren. Dette gøres ved at imødekomme behov, spørgsmål og dialog.
Åbenhed
Eksterne links om emnet/andre relevante emner, samt kontaktinformationer om virksomheden er tilgængelige (e-mærket: http://www.emaerket.dk/)

Den visuelle identitet i forhold til den fysiske virksomhed/organisation.

Virksomheden/organisationens visuelle identitet skal passe til virksomhedens image (brugerens opfattelse)

Spørgsmål til klarhed om afsender inden selve udviklingen af websted.

 • Hvad er målet med virksomheden/organisationen? (Mål skal være målbare, realistiske, ikke modstridende og prioritérbare)
 • Websted understøtter målet? Hvordan?
 • Hvad er webstedets formål? (udgangspunktet kan være informationsproblemer til aftagere, ikke bare fordi konkurrenten har det)
  • Kort sigt? Langt sigt? (4 funktionstyper: informations-, præsentations-, kommunikationssider eller integreret e-handel)
 • Hvilke strategier skal sikre formålet? (Er strategier understøttende eller skal de tilpasses til formålet?)
 • Hvem er brugerne?
  • Webstedet skal leve op til brugernes behov og forventninger. Det er brugerne, der skal mene, at siden differentierer sig fra andre.
  • Hvem er målgruppen – segmenteringskriterierne (afsætning)?
  • Hvem er brugerprofilen (novice, avanceret bruger, kompetent bruger, kyndig bruger eller ekspert) og dens adfærd?
 • Hvordan måles webstedets succes?

Opgave:

Tag stilling til problemstillingerne i forhold til Webshop-casen Frydenlund3

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License